വരാപ്പുഴ അതിരൂപത സിനഡാനന്തര നിയമങ്ങളും മാർഗ്ഗരേഖകളും പ്രകാശനം ചെയ്തു

വരാപ്പുഴ അതിരൂത മെത്രാസന മന്ദിരത്തിൽ  നടന്ന അതിരൂപത അജപാലന സമിതി യോഗത്തിൽ വച്ച് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത സിനഡാനന്തര നിയമങ്ങളും മാർഗ്ഗരേഖകളും  അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മോസ്റ്റ്.റവ.ഡോ.ജോസഫ് കളത്തിപറമ്പിൽ അതിരൂപത മുൻ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മോസ്റ്റ് റവ.ഡോ.ഫ്രാൻസീസ്കല്ലറക്കലിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ.ഫ്രാൻസിസ് കയറക്കൽ പിതാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിരൂപതയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി സിനഡ് നടത്തിയത്. പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ വച്ച് അതിരൂപത അനുരജ്ഞന സമിതി രൂപീകരിച്ചു. പ്രളയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത കർമ്മ പരിപാടികളും യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു.വി കാർ ജനറൽമാരായ മോൺ.മാത്യു കല്ലിങ്കൽ ,മോൺ.മാത്യു ഇലത്തിമറ്റം, സെക്രട്ടറി ഷെറി ജെ തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.