ദുരന്തത്തില്‍പെട്ട മലബാര്‍ മേഖലയ്ക്ക് പിന്തുണയും സഹായവുമായി കെ.സി.വൈ.എം വരാപ്പുഴ അതിരൂപത

പ്രളയത്തിലും ഉരുള്‍പൊട്ടലിലും ദുരന്തത്തില്‍പെട്ട മലബാര്‍ മേഖലയ്ക്ക് പിന്തുണയും സഹായവുമായി കെ.സി.വൈ.എം.വരാപ്പുഴ അതിരൂപത.   കെ.സി.വൈ.എം ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവശ്യവസ്തുകളുമായി ആദ്യ ലോഡ് ആഗസ്റ്റ് 15ന് മലബാര്‍ മേഖലയിലേക്ക്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് കെ.സി.വൈ.എം കോഴിക്കോട് രൂപതയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു . കെ.സി.വൈ.എം വരാപ്പുഴ അതിരൂപത പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ആന്റണി ജൂഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപതയിലെ വിവിധ കെ.സി.വൈ.എം യൂണിറ്റുകൾ #do for kerala ക്യാമ്പയിൻ ന്റെ ഭാഗമായി ആണ് അവശ്യവസ്തുക്കൾ സമാഹരിച്ചത്‌.