തീരനിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നല്‍കിയ നിവേദനത്തിന്റെ മറുപടി.