ഐസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സ്കോള ബ്രെവിസ് ഉൽഘടനം ചെയ്തു.

ഐസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 2018 അധ്യയന വർഷത്തിലെ സ്കോള ബ്രെവിസ് മോൺ. മാത്യു കല്ലിങ്കൽ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. ഫാ.ഡെന്നി പെരിങ്ങാട്ട്, ഫാ ജോസഫ് രാജൻ കിഴവന,ഡോ ഫിലിപ് കുര്യൻ, പ്രൊഫ്. വിൻസെന്റ് ജോൺ, പ്രൊഫ്. പോൾ അൻസെൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *